Työnohjausta yksilöille, ryhmille ja yhteisöille

Mitä on työnohjaus?

Työnohjauksessa reflektoidaan omaa suhdetta työhön, kollegoihin, omiin ja muiden toimintapoihin sekä työn erilaisiin vaatimuksiin. Työnohjaus on luonteeltaan itsetutkistelevaa, mutta psykoterapiasta poiketen, siinä puhutellaan pääsääntöisesti vain aikuista työminää.

Pop-Up työnohjausta

Olen kehittänyt ”Itsereflektiopoliklinikka”-konseptin jonka voin tuoda yrityksesi työhyvinvointipäivään tai muihin vastaaviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Poliklinikalla yksilö tai ryhmä voi 45-60 minuutin vastaanotolla reflektoida omaa tilannettaan, ja saada ulkopuolisen objektiivisen arvion tilanteestaan ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Tarjoan myös työnohjausta sivuavia tukipalveluja:

Osaan myös tarvittaessa ohjata eteenpäin, jos koen että olisit vaikkapa psykoterapian tai jonkin muun tuen tarpeessa.

Työnohjausta yksilöille

Työnohjaus sopii kaikille jotka haluavat oppia itsestään ja työstään uusia puolia, oppia ja kehittyä työssä ja vuorovaikutustaidoissa, käydä läpi työn ja kollegojen herättämiä tunteita, selkeyttää tavoitteita, kehittää yhteistyökykyä ja parantaa työssä ja elämässä jaksamista. Vaikka sinulla ei olisi mitään erityisiä ongelmia, itsereflektio on aina hyödyksi itsetuntemuksen kasvaessa.

Työnohjausta ryhmille

Ryhmätyönohjaus voi olla jo olemassa olevan tiimin reflektoivaa työskentelyä, tai se voi olla myös täysin erillään työskekentelevien saman alan kollegoiden vertaistukityyppistä analysoivaa keskustelua. Vaikka tiimillä ei olisi mitään erityisiä ongelmia, myös ryhmäreflektio on aina hyödyksi hyvän tilanteen ylläpitämiseksi. .

Työnohjausta yhteisöille

Yhteisötyönohjaus on yleensä eri tehtävissä toimivien henkilöiden keskinäisiä suhteita reflektoivaa työskentelyä. Mukana voi olla työntekijöitä suorittavalta tasolta aina johtajiin saakka. Prosessissa keskusteluja käydään usein myös pienemmissä ryhmissä, mutta tavoitteena on ratkaista tai kehittää isomman, kompleksisen ja systeemisen yhteisön haasteita ja tavoitteita. Vaikka yhteisössä ei olisi mitään erityisiä ongelmia, kollektiivinen itsereflektio on aina hyödyllistä.

Mitä palvelu maksaa?

Työnohjaus voi koostua muutamasta käyntikerrasta aina vuosia kestävään prosessiin. Käyntikertojen lukumäärät, tapaamisten kestot ja niiden frekvenssi sovitaan tapauskohtaisesti. Tarjoan myös yhden kerran kartoitus/konsultaatiotapaamisia, jos haluat saada omaan, ryhmäsi tai yhteisösi tilanteeseen objektiivisen peilin.

Työnohjaus ei ole alasidonnaista, vaan otan mielelläni kaikkien alojen asiakkaita. Hinnat vaihtelevat mm. käyntikertojen määrän, sekä esimerkiksi ryhmäkokojen ja tapaamisen keston mukaan.

Yksilötyönohjaus

90 min
0

Hintaan lisätään alv. 24%

Ryhmille ja yhteisöille tarjouksen mukaan

Itsemaksavat taidealojen asiakkaat
- kysy tarjousta!

Minua kiinnostavat erityisesti:

Kulissien taakse kurkistaminen - niin yksilön kuin yhteisön

Esimiestyön haasteet sekä alaistaitojen kehittäminen

Esiintymisjännitys ja paineisten tilanteiden hallinta

Kommunikaation ja vuorovaikutuksen kehittäminen

Oman äänen ja elämäntehtävän, sekä ennenkaikkea uskalluksen ja itseluottamuksen kehittäminen - Ikigai

Konfliktitilanteiden ratkaisu

Kenelle työnohjaus sopii?

Työnohjaus sopii kaikille jotka haluavat oppia itsestään ja työstään uusia puolia, oppia ja kehittyä työssä ja vuorovaikutustaidoissa, käydä läpi työn ja kollegojen herättämiä tunteita, selkeyttää tavoitteita, kehittää yhteistyökykyä ja parantaa työssä ja elämässä jaksamista. Vaikka sinulla ei olisi mitään erityisiä ongelmia, itsereflektio on aina hyödyksi itsetuntemuksen kasvaessa.

Mitä on työnohjaus?

Työnohjauksessa reflektoidaan omaa suhdetta työhön, kollegoihin, omiin ja muiden toimintapoihin sekä työn erilaisiin vaatimuksiin. Työnohjaus on luonteeltaan itsetutkistelevaa, mutta psykoterapiasta poiketen, siinä puhutellaan pääsääntöisesti vain aikuista työminää.
Työnohjaus voi olla luonteeltaan myös ennaltaehkäisevää, eikä se vaadi erityistä ongelmaa ratkaistavaksi. Työnohjauksessa voidaan tarkastella tulevia ammattiin liittyviä näkymiä ja pohtia vaikkapa oman osaamisen kehittämiseen, alan vaihdokseen, jatko- tai uudelleenkouluttautumiseen liittyviä asioita.
Haastavissa esimies- tai asiakaspalvelutöissä työnohjattava voi käydä läpi omia tunteitaan ja toimintamallejaan ja näin purkaa mieltä ehkä tiedostamattakin painavia aiheita. Työnohjaaja toimii tällöin vertaistukena ja objektiivisena peilinä.
Työnohjaus voi olla yksilömuotoista tai ryhmämuotoista. Ryhmämuotoisessa työohjauksessa voi käydä yhdessä työskenteleviä tiimejä, jolloin reflektoidaan niiden sisäistä vuorovaikutusta ja dynamiikkaa. Ryhmätyönohjaus voi olla myös vertaistukityyppistä, jolloin ryhmässä on saman alan kollegoja, jotka eivät kuitenkaan työskentele yhdessä tai edes samassa työpaikassa.