Työnohjausta

Yksilöille, yhteisöille ja ryhmille

Katso mitä voin tarjota

Tarvitsetko työnohjausta?

Työnohjaus selkiyttää sekä omaa että ammatillista identiteettiä. Se kirkastaa kuvan vallitsevasta tilanteesta, rakentaa pohjaa kestävälle jaksamiselle ja avaa näköaloja ammatilliselle kehittymiselle. Työnohjaus avaa solmuja niin yksilön omassa ajattelussa, kuin tiimien ja yhteisöjen keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Se vähentää tulehduksia ilmapiirissä ja ennaltaehkäisee niiden syntymistä. Työnohjaus on tehokas tapa kehittää itseäsi tai tiimisi yhteistyötä. Se selkiyttää työn päämääriä ja etsii keinoja niiden saavuttamiseksi.

Hyödyt työnohjauksessani

Tunne itsesi

Itsetuntemus on edellytys henkilökohtaiselle kasvulle, hyvinvoinnille ja tyydyttäville ihmissuhteille. Ymmärtämällä omat vahvuudet, heikkoudet, arvot, motivaatiot ja kipupisteet, voidaan tavoitella parempia päätöksiä, itsevarmuutta ja vähentää stressiä ja ahdistusta. Investoimalla aikaa itsetutkiskeluun voidaan parantaa kommunikointia muiden kanssa terveempien yhteyksien rakentamiseksi.

Kehittyminen

Omien kykyjen käyttöönottaminen ja niiden laajentaminen vaatii sitoutumista ja pitkäjänteistä työskentelyä. Varsin usein kyse on erilaisten sisäisten esteiden tunnistamisesta ja työstämisestä; esteiden raivaamisesta. Itseluottamus ei kasva, ellemme lähde henkisesti liikkeelle. Irrottautuminen totutusta vaatii rohkeutta ja kanssakulkijaa.

Vuorovaikutus

Kommunikoinnin väärintulkintojen ja ylitulkintojen määrä vähenee. Jokainen viestii ja tulkitsee muiden viestit omien lähtökohtiensa ja kokemustensa pohjalta. Varhaisten kiintymyssuhteiden ja vuorovaikutusilmaston merkitys on tässä merkittävä. Työnohjauksessa tutustut paremmin niin omiin kuin muidenkin tapoihin viestiä ja kokea erilaiset kommunikointitavat. Kokemusten turvallinen purkaminen kasvattaa psykologista turvallisuuden tunnetta.

Työnohjausta kaikille

Kasvotusten annettava työnohjaus on ratkaisevan tärkeää henkilökohtaisen motivaation, kehittymisen ja ennen kaikkea jaksamisen kannalta.

Varaa aika työnohjaukseen

Keskustelemalla selvitämme yhdessä palvelukokonaisuuden tarpeen. Samalla määrittelemme käyntikertojen määrän, aikataulun ja tavoitteet. Tavoitteet muuttuvat aika usein prosessin aikana ja monesti saavutetaan enemmän, kuin aluksi osattiin edes nähdä mahdolliseksi.

Tilaa uutiskirjeeni, niin pysyt kärryillä missä mennään

Tarina ja taustani

Soitan päätyökseni klarinettia Kansallisoopperan orkesterissa. Jo lukiolaisena olin kiinnostunut vaikuttamistyöstä ja olen aina halunnut nähdä kulissien taakse – niin itseni, yksilöiden, kuin yhteisöjen ja ilmiöidenkin. Asiat ovat usein paljon monitasoisempia, kuin aluksi päältäpäin katsoen uskoisi. Minut valittiin vuonna 2003 orkesterimme valtuuskunnan puheenjohtajaksi ja tehtävä vei minut nopeasti moniin edunvalvontatehtäviin. Toimin Kansallisoopperan säätiön hallituksessa henkilökuntaedustajana 9 vuoden ajan, sekä Muusikkojen liiton hallituksessa 12 vuoden ajan, josta 8 vuotta sen varapuheenjohtaja. Toimin myös 17 vuoden ajan Helsingin Muusikot ry:n puheenjohtajana. Jatkan edelleen Savonlinnan oopperajuhlaorkesterin luottamushenkilönä ja valtuuskunnan puheenjohtajana ja näissä kaikissa tehtävissä olen saanut nähdä monien erilaisten organisaatioiden johtamista ja haasteita 360 asteen perspektiivillä. Haluan jatkossa yhä enenevissä määrin auttaa muita vankalla ja laajalla kokemuksellani niin itsestäni kuin erilaisista organisatorisista haasteista. Analysointi on intohimoni. 

Valokuvaus

Kirjoittaminen

Musiikki

Saat minulta myös näitä palveluita

Valokuvaus

Pidän erityisesti ihmisten kuvaamisesta. Otan sekä ns. taiteilijapotretteja, mutta myös erilaisten tilaisuuksien, kuten konserttien ja juhlien dokumentointi kuuluvat kiinnostukseni kohteisiin.

Kirjoittaminen

Minua kiinnostavat etenkin henkilökuvien kirjoittaminen. Pyrkimykseni on saada henkilökuva näyttämään enemmän haastatellulta, kuin itseltäni. Jos haluat teettää itsestäsi esimerkiksi elämäkerran, ole yhteydessä ja pyydä tarjousta.

Kiinnostaako palveluni?

Työnohjausta yksilöille

Työnohjaus sopii kaikille jotka haluavat oppia itsestään ja työstään uusia puolia, oppia ja kehittyä työssä ja vuorovaikutustaidoissa, käydä läpi työn ja kollegojen herättämiä tunteita, selkeyttää tavoitteita, kehittää yhteistyökykyä ja parantaa työssä ja elämässä jaksamista. Vaikka sinulla ei olisi mitään erityisiä ongelmia, itsereflektio on aina hyödyksi itsetuntemuksen kasvaessa.

Työnohjausta ryhmille

Ryhmätyönohjaus voi olla jo olemassa olevan tiimin reflektoivaa työskentelyä, tai se voi olla myös täysin erillään työskekentelevien saman alan kollegoiden vertaistukityyppistä analysoivaa keskustelua. Vaikka tiimillä ei olisi mitään erityisiä ongelmia, myös ryhmäreflektio on aina hyödyksi hyvän tilanteen ylläpitämiseksi. .

Työnohjausta yhteisöille

Yhteisötyönohjaus on yleensä eri tehtävissä toimivien henkilöiden keskinäisiä suhteita reflektoivaa työskentelyä. Mukana voi olla työntekijöitä suorittavalta tasolta aina johtajiin saakka. Prosessissa keskusteluja käydään usein myös pienemmissä ryhmissä, mutta tavoitteena on ratkaista tai kehittää isomman, kompleksisen ja systeemisen yhteisön haasteita ja tavoitteita. Vaikka yhteisössä ei olisi mitään erityisiä ongelmia, kollektiivinen itsereflektio on aina hyödyllistä.